กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
ข้อมูล ประชากรทะเบียนราษฎร ปี 2556-2560 รายละเอียดดังนี้
1.จำนวนประชากร แยกชาย หญิง พร้อมแยกหมู่บ้าน
2.จำนวนประชากรเกิด พร้อมแยกรายหมู่บ้าน
3.จำนวนประชากรตาย พร้อมแยกหมู่บ้าน
4.จำนวนประชากรย้ายเข้า ย้ายออก พร้อมแยกหมู่บ้าน
5.จำนวนหลังคาเรือน พร้อมแยกรายหมู่บ้าน
2
ขอเชิญ ร่วมวิจารณ์ โคมไฟผ่าตัด โรงพยาบาลตระการพืชผล
3
ขอเชิญ ร่วมวิจารณ์ เครื่องจี้ รอบ 2 โรงพยาบาลตระการพืชผล
4
Draft ตัวนี้ เป็นตัวอย่างการนำเสนอที่กระชับ และชัดเจน ซึ่งล้อตามการ Monitoring ของ สสจ.อุบลฯ ที่ใช้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในแต่ละเดือน
5
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่วมวิจารย์ร่างรถโดยสาร12 ที่นั่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย sekja เมื่อ Ҥ 23, 2018, 11:23:54 AM »
ร่วมวิจารย์ ร่างการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง โรงพยาบาลตระการพืผช
6
ส่งข้อมูลงบลงทุน กลุ่มงานเภสัขกรรม
7
การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 และแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
ภายในไฟล์ที่แนบมานี้ประกอบด้วย
1.งบค่าเสื่อม ปี 2562 ประกอบด้วย >>0_แบบฟอร์มแผนงบค่าเสื่อม ปี 62_ตระการฯ >>1_กรอบการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 62 >>2_บัญชี สิ่งก่อสร้าง 2560 >>3_บัญชีครุภัณฑ์ 2560
2.งลลงทุน ปี 2563 ประกอบด้วย >>0_แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 63_ตระการฯ >>0_แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 63_ตระการฯ >>2_บัญชี สิ่งก่อสร้าง 2560 >>3_บัญชีครุภัณฑ์ 2560
8
ส่งแผนโครงการในหมวดกองทุนตำบล (กลุ่มงานเวช)   
9
แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนฯ/ยกเลิกโครงการตามแผนฯ) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
10
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่วมวิจารณ์ร่างประกาศเตียงผ่าตัด
« กระทู้ล่าสุด โดย webmaster เมื่อ ՉҤ 07, 2018, 01:43:07 PM »
ร่วมวิจารณ์ร่างประกาศเตียงผ่าตัด
หน้า: [1] 2