ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จำนวน ๑ อัตรา