ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป