ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลตระการพืชผล มีความประสงค์ ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

าวน์โหลดเอกสาร

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...