ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลตระการพืชผลมีความประสงค์ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร69094_62097027510_25620902205712_2

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...