แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2524 บริหารจัดการในลักษณะเครือข่าย ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ดูแลประชากร 122,000 คน และรับผิดชอบให้บริการกับผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

การจัดบริการ เปิด/ปิดเวลา
บริการโรคทั่วไป เปิดบริการวันเวลา  จ. – ศ.  08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
บริการฝากครรภ์ เปิดบริการ วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการตรวจหลังคลอด เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี เปิดบริการ วันจันทร์ เวลา 08.00 -12.00น.
บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการยาฉีดคุมกำเนิด เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการคุมกำเนิดแบบใส่ห่วงอนามัย เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการคุมกำเนิดจ่ายถุงยางอนามัย เปิดบริการ วันอังคาร เวลา 08.00 -12.00น.
บริการทำหมันหญิง บริการ วันจัทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็ก 0-5 ปี เปิดบริการ วันพุธ เวลา 08.00 -12.00น.
บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการให้วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ (EPI Program) ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น.
บริการการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการคลินิกนิรนาม (ให้คำปรึกษาและตรวจเลือด) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เปิดบริการวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการรักษาผู้ป่วยวัณโรค บริการ วันพุธ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยใน ทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยนอก ทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการคลินิกอดบุหรี่ :การติดตามทางโทรศัพท์ ทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการบำบัดยาเสพติด วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการนวดไทย บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการประคบสมุนไพร บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการอบไอน้ำสมุนไพร บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการรักษาด้วยยาสมุนไพร เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการจ่ายกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ตามรายการที่กำหนด) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการกายภาพบำบัด บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการ Early Intervention (การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ทุกวันพุธ 08.00-16.00 น.
บริการประเมินความรู้สึกเหนื่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น (MMRC Dyspnea Scale) ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance Test สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการประเมิน COPD Assessment Test (CAT) สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างถูกวิธี ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกวันทร์พุธ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการล้างไตทางช่องท้อง บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการยา Clopidogrel บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการวางสาย TK บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
บริการรังสีวินิจฉัย บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
คลินิกโรคหัวใจ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกโรคไต เปิดบริการวันจันทร์,วันพุธ,วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -16.00 น.,วันศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น.
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร วันจันทร์-พุธ  เวลา 08.00 – 12.00 น.
คลินิกโรคระบบการหายใจ / คลินิกโรคทรวงอก
บริการโรคหืด ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกวัณโรค ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกเบาหวาน วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 – 16.00 น.
คลินิกผู้สูงอายุ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกตรวจหลังคลอด ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
คลินิกโรคไต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00น.
คลินิกพัฒนาการเด็ก บริการ วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น.
คลินิกศัลย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ วันอังคารและวันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกวันพุธ 08.30-12.00 น.
คลินิกทันตกรรมทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ศัลยกรรมช่องปาก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนไทย
การนวดไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
การประคบสมุนไพร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
การอบไอน้ำสมุนไพร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
กิจกรรมการดูแลหญิงหลังคลอด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกอดบุหรี่ :ผู้ป่วยนอก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
การตรวจรักษา บริการนอกเวลา
  • ทันตกรรม ให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์