ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตระการพืชผล

“ ประวัติโรงพยาบาลตระการพืชผล ”

 

เดิมเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ตรงกันข้ามกับวัดศรีโพธิ์ชัย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย มีแพทย์ประจำ 1 คน

พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

พ.ศ.2521 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 53 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ 16 (ปัจจุบันเป็นหมู่ 8 ตำบลขุหลุ) บ้านคำนามูล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้กับวัดพระบรมธาตุ อำเภอตระการพืชผล ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2522

เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2524 โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2524 โดยนายประกอบ  แพทยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยนั้น เป็นประธาน

มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านแรก คือ นายแพทย์วิรัช  ประลันย์

ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง (M2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำดับที่ 11 คือ นายแพทย์อุดม  โบจรัส มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 386 คน

logo_publichealth_full

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) ตระการพืชผล
(ภาษาอังกฤษ) Trakanphuedpol Hospital
ที่อยู่สำหรับติดต่อ :207 ม.8 ถนนมาศนิวงศ์
ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์: 045-481777,045-481012
โทรสาร: 045-481237