โรงพยาบาลตระการพืชผลเปิดให้บริการช่วงเวลาใดบ้าง

  1. แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น.
  2. แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง